Tidning för dövstumma
1920
Nr 1, Nr 2-3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7-8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12
1921
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12
1922
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12

Gunnar Fondelius 1872-1947, Sveriges Dövhistoriska Sällskap