2016

Den 15-16 oktober hölls det 24:e seminariet på Elite Stora hotellet, Jönköping.
Seminariets tema var Döva går i generationer.
Föreläsare:

Tidigt på söndagsmorgonen avgick en samlad tropp till Jönköpings skogskyrkogård för att besöka några bemärkta personers gravar. Därefter blev vi bjudna på en del av stadens historia genom att besöka Tändsticksmuseet. Som avslutning åkte en grupp kyrkogård och besökte ett par gravar där några döva personer vilar.

2015

Den 10-11 oktober hölls det 23:e seminariet på Vänerskolan, Vänersborg.
Seminariets tema var Dövas migration ur historiskt perspektiv.                                                                               Föreläsare:

Efter seminariet hölls en guidad vandring inne i Vänerskolan med Ulf Hanson. På söndagsförmiddagen blev det en stadsvandring i Vänersborg med Tomas Hedberg som guide.

2014

Den 11-12 oktober hölls det 22:a seminariet på Arbetets museum, Norrköping.
Föreläsare:

Hela söndagsförmiddagen avsattes till besök av Mo Gård utanför Finspång samt av kyrkor i västra Östergötland för att bese Carl Gustaf Westells olika alstren med Tomas Hedberg som guide.

2013

Den 12-13 oktober arrangerades det 21:a seminariet på Norra station – konferenshuset i Hässleholm. Anledningen till seminariet förlades i Hässleholm var att Hässleholms Dövas Förening fyller 90 år samma år tidigare. Temat var CODA-barn.
Föreläsare:

Under söndagen anordnades en dövhistorisk bussutflykt runt i Skånes nordöstra hörn inkl. Thor Hjalmar Perssons grav på kyrkogården i Verum samt Sporrakulla gård, en gammal välbevarad snappehanegård från början av 1700-talet och avslutades med lunch på Hovdala slott.

2012

2012 års seminarium hölls i Göteborgs stadsmuseum den 13-14 oktober med anledning av att Göteborgs Dövas Förening firade 100 års jubileum tidigare samma år. 46 personer kom och deltog i olika aktiviteter som bjöds under dessa dagar. Ulla Bell Thorin föreläste om förskolor för döva i Göteborg under 110 år och om Göteborgs Dövas Förenings 100 åriga verksamhet. Bengt-Åke Malmberg berättade om sin vykortsamling över svenska dövföreningars sommarstugor. Tomas Hedberg föreläste om två samtida dövskolor i Göteborg under 1800-talet. Lennart Tjärnström berättade om sitt arbete med boken ”Fyra livsöden från 1900-talets Sverige”.

Dagen därpå, söndag, anordnades en historisk vandrings/spårvagnsåkande till förskolan på Västra Skansgatan och Tysta Skolan på Skolgatan i stadsdelen Haga och vidare till Nya Varvets dövskola. Därefter besöktes Västra kyrkogården där en blomsterkrans nedlades vid Alma Abrahamssons grav. Gruppen besökte också Örgrytes nya kyrkogård och Östra kyrkogård.

2011

Seminariet hölls den 15-16 oktober 2011 i Umeå i HSO-huset i samband med Umeå Dövas Förenings 100 års jubileum med 65 deltagare. Urban Mesch höll ett föredrag om sin bok ”Dövidrotten under 200 år”. Anita Hellöre berättade om den dövblinde mannen Frans Leijon 1879-1947. Som avslutning berättade Tomas Hedberg om stadens historia och dess dövskoleverksamhet under 1800-talet.

Söndagen tillägnades en utflykt till Backens dövskola som verkades 1856-1875 med 48 elever. Föreningens stiftare Nils Granbergs hustru Alma (Lundgren) var en av eleverna.

2010

Dövhistoriskt seminarium ordnades den 9-10 oktober 2010 på Västerviks museum på Kulbacken i Västervik med 26 deltagare.
Föreläsare med sina teman:

Under söndagen anordnades en dövhistorisk bussutflykt till Hjorted med besök i kyrkan och äldreboendet Nynäsgården. Guide för utflykt var kanslichef Matz Pettersson från Västervik Museum Kulbacken. I Hjorteds kyrka mottog prästen Nils Henrik Sikström deltagarna och därefter företogs vandring på Hjorteds kyrkogård. Nynäsgården, där Hjorteds dövskola fanns 1864-1911, guidades av Jan-Inge Gustavson, chef för äldreomsorgen.

2009

Dövhistoriskt seminarium arrangerades den 10-11 oktober 2009 på Västanviks folkhögskola i Leksand med 50 deltagare.
Föreläsare med teman:

På söndagen anordnades en dövhistorisk utflykt till Karlsarvet i Leksand, Stora Tunnas kyrkogård, Tomnäs i Torsång samt Gamla dövskolan och Stora Kopparbergs kyrka i Falun med guidning av Tomas Hedberg.

2008

Den 11-12 oktober hölls det 16:e seminariet på Tingvallagymnasiet i Karlstad med 39 deltagare.
Föreläsare med sina teman:

På söndagen Anordnades det dövhistorisk bussutflykt inom Karlstad och till Gumpetan, Riis herrgård och Grava kyrka med Hans Norström (för Gumpetan) och Tomas Hedberg som guider.

2007

Den 13-15 oktober hölls det 15:e seminariet i Frälsningsarméns lokal, Gråbrödersgatan 9, Malmö.
Föreläsare:

På söndagen blev det Dövhistorisk bussutflykt till Köpenhamn med två döva guider: Peter Niemelä och Jørgen Nielsen.

2006

Den 13-15 oktober ägde Sällskapets 14:e årliga seminarium på Valla folkhögskola i Lindköping, med 58 deltagare.
Föreläsare:

2005

Det 13:e seminariet hölls på Manillaskolan i Stockholm den 8 – 9 oktober med cirka 55 deltagare. Föreläsare:

Årsmötet genomfördes under lördagseftermiddagen. Tomas Hedberg, Gunilla Wågström Lundqvist, Birgit Burman och Carl Magnus Lindgren omvaldes. Maj Daver invaldes som ny ledamot i styrelsen.

Rundvandring på Manillaskolan med Pelle Kanbjer och Tomas Hedberg som guider.

På söndagen fick seminariedeltagarna en guidad tur på Norra Begravningsplatsen i Solna av Tomas Hedberg.

 2004

Det 12:e seminariet arrangerades i f.d dövskolan i Gävle (Vallbacksskolan) den  9–10 oktober  med 62 deltagare. Föreläsare:

På lördagen gjordes en bussresa till dövskolbyggnader i Valbo och Bollnäs samt till sjön Varpen, där båtolyckan ägde rum. En krans avlades på kyrkogården i Bollnäs.

2003

Det 11:e seminariet ordnades i Växjö den 11-12 oktober i aulan på Komvux, f.d Fortsättningsskola för döva flickor, Storgatan 50 samt Utvandrarnas Hus vid Vilhelm Mobergs gata 4 med 70 deltagare. Föreläsare:

Lördagens visning var på forskaravdelningen i Svenska Emigrantinstitutet, med föreläsning av Agneta Skoglund om utvandringen till Amerika i teori och praktik. Söndagens visning var på SDHI:s arkiv, Norra Järnvägsgatan 10.

Årsmötet genomfördes under lördagseftermiddagen.  Tomas Hedberg, Gunilla Wågström Lundqvist, Birgit Burman omvaldes. Carl Magnus Lindgren invaldes som ny ledamot i styrelsen.  Dock stannade Per Eriksson i styrelsen t.o.m. 2004-04-01. Maj Daver blev adjungerad sekreterare från 2004-10-01.

2002

Det tionde seminariet ordnades den 12–13 oktober, Fotomuseet Olympia, Sandgatan 13 A i Falkenberg med 40 deltagare. Föreläsare:

Söndagens seminarium fortsatte med Siv Lindgren, Falkenberg: Hallands Dövas Länsförbunds 100 års jubileum

2001

Den 13 -14 oktober ägde Sällskapets nionde årliga seminarium i Skövdes kommuns fullmäktigelokal, Skövde med cirka 40 deltagare. Föreläsare:

Årsmötet genomfördes under lördagseftermiddagen.  Tomas Hedberg, Per Eriksson, Gunilla Wågström Lundqvist, Birgit Burman och Roland Ask omvaldes.

På söndagen gjordes en bussresa till Varnhem med guidning på klosterområdet och  medeltidens middag serverades.

2000

Det åttonde seminariet ordnades den 7-8 oktober på Strandgården, Borgmästarekajen 34 i Karlskrona. 42 deltagare var närvarande. Föreläsare:

På söndagen gick vandringen till f.d dövskolan på Hantverkaregatan.

1999

Det sjunde seminariet ordnades den 9-10 oktober på Kristinaskolan, Härnösand. Föreläsare:

Årsmötet genomfördes. Anneli Örlegård och Ulla-Bell Thorin hade avsagt sig omval. Tomas Hedberg och Per Eriksson omvaldes. Tre nya namn kom in i styrelsen som ledamöter: Gunilla Wågström Lundqvist, Birgit Burman och Roland Ask.

Eleverna i 8:e klass framförde historiska sketcher vid middagen.

Söndagens utflykt ordnades med minibuss till de tre f.d dövskolebyggnaderna, som finns kvar i Härnösand. Därefter togs vägen upp till Vårdkasberget för beskådandet av Härnösands fina omgivningar.

1998

Den 10 – 11 oktober arrangerades i Uppsala det sjätte dövhistoriska seminariet i Atrium Konferens, Dragarbrunnsgatan 46 och på söndagen på Dövas Hus, Timmermansgatan 11. 75 deltagare var närvarande. Föreläsare:

En dövhistorisk vandring gick till Smålands nation för beskådandet tavlan av prästen Samuel Ödmann, (1750-1829), som hade en döv dotter. Vidare gick vandringen till Carolina Rediviva och visning av munkarnas teckenböcker från Sigtuna 1100-talet och Vadstena 1400-talet, manuskriptet till Oskar Österbergs teckenordbok från 1916, brevvisning från Pär Aron Borg, Argillander från Kuopio, matrikelböcker av olika dövlärare, akademiska avhandlingen om dövundervisningens historia samt didaktik av Daniel Arosenius 1786 och 1788.

1997

Den 11-12 oktober ägde Sällskapets femte årliga seminarium på Birgittaskolan, Örebro med 62 deltagare. Föreläsare:

Utställningar om Riis herrgård, Värmland, dövskolan på Sturegatan, Örebro och Örebro Dövas Förening. Efter dövhistoriska seminariets första dag hade SDHS sitt årsmöte. Pia Renner hade avsagt sig omval. De fyra övriga Ulla-Bell Thorin, Robin Holmstedt, Anneli Örlegård och Per Eriksson omvaldes. Tomas Hedberg invaldes som ny ledamot i styrelsen..

1996

Den 12-13 oktober 1996 ägde Sällskapets fjärde årliga seminarium rum på Östervångsskolan i Lund med 90 deltagare. Östervångsskolan hade firat 125 års jubileum månaden innan. Föreläsare:

Dagen efter seminariet ordnades en busstur till Östervångsskolans förste rektor, Anders Gustaf Flodins grav i närheten av skolan, sedan till lantbruks- och hantverksskolan i Råbylund (nedlagd 1938), därefter till dövskolan i Malmö, Jakob Nilsgatan 19 (nedlagd 1871 i och med att dövskolan i Lund bildades), och till Malmö Dövas Förenings museum på Almbacksgatan 4 A, Malmö.

1995

Den 7-8 oktober 1995 hade Sällskapet sitt tredje årliga seminarium på Göteborgs Dövas Förenings lokal vid Järntorget i Göteborg med 44 deltagare.

Föreläsare:
• Roland Ask, Karlstad: Förskolan för döva i Göteborg på 1940-talet.
• Robin Holmstedt, Göteborg: Varvshistoriska föreningen i Göteborg och sin nyutkomna bok på seminariet: ”Döva arbetare på Götaverken” i Göteborg

• Thorbjörn J. Sander, Bergen, Norge: Dövhistoria i ”historien” om ”hur en norsk dövskola bildades under svensk regering”. Norges första dövskola bildades i Trondheim den 1 april 1825 av Andreas Möller. Då var Norge i union med Sverige.

Dagen efter seminariet ordnades en rundvandring i Göteborg med besök till dövhistoriskt anknytna platser som förskolan för döva på Västra Skansgatan 1B, dövskolan på Hagagatan och Nya Varvet. Efter seminariet genomfördes Sällskapets andra årsmöte. Invalda i styrelsen blev Per Eriksson, Pia Renner, Ulla-Bell Thorin, Robin Holmstedt och Anneli Örlegård.

Sällskapet fick sitt nuvarande emblem år 1995. Det är en oval ring med träd och rötter i svartvitt. Rötterna symboliserar dövhistoria. Trädet ovan jord med fyra löv med bokstäverna SDHS vill framföra att vi levandegör vår historia. Pia Renner har ritat Sällskapets emblem.

1994

Den 15 oktober 1994 ägde Sällskapets andra årliga dövhistoriska seminarium på Vänerskolan, Vänersborg med 33 deltagare. Föreläsare:

1993

Den 30 januari 1993 ägde upptaktsmötet rum i Växjö, då en interimstyrelse valdes. Dessa var Marie Lindbäck, Stockholm (ordförande), Pia Renner, Trollhättan (sekreterare), Robin Holmstedt, Göteborg (ledamot) och Per-Thomas Örlegård, Malmö (suppleant).

Med hjälp av startbidrag från Sveriges Dövas Riksförbunds stiftelse- och donationsfond utarbetades förslag till stadgar och Sällskapets verksamhet.

Den 23 oktober 1993 genomförde Sällskapets första årsmöte rum med 32 personer närvarande i Manillaskolans vackra kyrksal i Stockholm.

Till Sällskapets förste ordförande valdes Per Eriksson från Örebro. Övriga i styrelsen blev: Robin Holmstedt, Göteborg (vice ordförande), Pia Renner, Trollhättan (sekreterare), Pelle Kanbjer, Stockholm (kassör) samt Ulla-Bell Thorin, Lindome (ledamot). 

Före årsmötet arrangerade Sällskapet sitt första dövhistoriska seminarium. Föreläsare:

seminarier