Organisationer i Sverige

HandikappHistoriska Föreningen         www.hhf.se

Sveriges Släktforskarförbund               www.genealogi.se

Sveriges Hembygdsförbund                 www.hembygd.se

Arkivcentrum Örebro län                      www.arkivcentrum.se

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek     www.arbark.se

Nationell ArkivDatabas                         www.nad.ra.se

Organisationer utomlands 

Norsk Døvehistorisk Selskap               www.ndhs.no  

Danske Døvhistorisk Selskab             www.dovehistoriskselskab.dk

Deaf History International                   www.deafhistoryinternational.com

lankar