Bli medlem!

Alla personer och organisationer med intresse för dövhistoria är välkomna som medlemmar.

Medlemsavgift (från juli 2016 till juni 2017):
200 kr för enskild medlem
400 kr för organisationer,
institutioner och föreningar
Betala in medlemsavgiften på SDHS:s pg 85 41 21-1

Om du har frågor angående medlemskap eller vill anmäla adressändring kontakta medlemsregistret: info(at)sdhs(dot)se

Kontakt

Sveriges DövHistoriska Sällskap
c/o Carl Magnus Lindgren, kassör
Hasselgatan 38,
703 60 Örebro
Telefon: 019- 25 56 59 (kvällstid)

info(at)sdhs(dot)se

kontakt