Bli medlem!

Alla personer och organisationer med intresse för dövhistoria är välkomna som medlemmar.

Medlemsavgift (från juli 2018 till juni 2019):
250 kr för enskild medlem
500 kr för organisationer,
institutioner och föreningar
Betala in medlemsavgiften på SDHS:s pg 85 41 21-1

Om du har frågor angående medlemskap eller vill anmäla adressändring kontakta medlemsregistret: info(at)sdhs(dot)se

Kontakt

Sveriges DövHistoriska Sällskap
c/o Carl Magnus Lindgren, kassör
Hasselgatan 38,
703 60 Örebro

info(at)sdhs(dot)se

kontakt