Oskar Österberg 1885-1921, Sveriges Dövhistoriska Sällskap