Dövas Kyrkoblad

1929
Nr 1
1930
Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4
1931
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6
1932
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Julnummer
1933
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6
1934
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1935
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1936
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1937
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1938
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, nr 8, Nr 9-10
1939
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1940
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1941
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1942
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1943
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1944
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1945
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10
1946
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10

Johan Gustaf Malmer 1875-1965, Sveriges Dövhistoriska Sällskap